Press Enter to Search

Privacy statement De Lingebrug hoveniers

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, of een overeenkomst met ons aangaat. Verder maken we duidelijk waarom we deze gegevens verzamelen. We verwerken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze website en andere diensten.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij en met welke doelen?

Bij een bezoek aan onze website: Indien u met ons een overeenkomst aangaat: Communicatie via social media: Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Inschakeling van derden
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Zoals bijvoorbeeld postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen.Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons kantoor Cuneraweg 3 B te Ochten t.a.v. de administratie. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding.
t Twitter f Facebook g Google+